HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NĂM 2024

 
 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

Thời gian: Từ ngày 11 – 13/07/2024
Địa điểm:

  • Ngày 11/07/2024: Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Ngày 12 – 13/07: Khách sạn

>> Quý đại biểu có thể tải về file chương trình chi tiết hội nghị tại đây (PDF)

>> Quý đại biểu có thể đăng ký tham gia hội nghị tại đây (Link)

Chương trình dự kiến chi tiết được cập nhật dưới đây:

Ngày 11/7/2024: Workshop – Đào tạo liên tục (CME) tiền hội nghị

Ngày 12/7/2024

Ngày 13/7/2024