HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NĂM 2024

 
 

THƯ MỜI TÀI TRỢ

HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

Thời gian: Từ ngày 11 – 13/07/2024
Địa điểm:

  • Ngày 11/07/2024: Bệnh viện Nhi Trung ương
  • Ngày 12 – 13/07: Khách sạn

>> Quý đại biểu có thể tải về file thư mời tài trợ chi tiết tại đây (PDF)