HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NĂM 2024

 
 

MỜI BÁO GIÁ

HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

[Thông báo] Mời báo giá gói dịch vụ tổ chức Hội nghị nhi khoa BV Nhi Trung ương năm 2024 nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Bệnh viện:

Thong-bao-164-TB-BVNTW.compressed_compressed