HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NĂM 2024

 
 

TRANG GỬI THÔNG TIN

QUÝ ĐẠI BIỂU VUI LÒNG XEM MẪU

VÀ GỬI THÔNG TIN,  BÁO CÁO TẠI TRANG NÀY

  -------------------------------------

  MẪU FILE THÔNG TIN ĐẠI BIỂU

  -------------------------------------

  -------------------------------------

  PHẦN GỬI THÔNG TIN

  -------------------------------------

  • Các trường dấu * bắt buộc nhập

  • Định dạng file cho các tệp đính kèm dưới đây được chấp nhận gồm Word, PDF dung lượng tối đa 15Mb

  ➥ Quý đại biểu vui lòng nhấn vào nút và chọn tệp đính kèm

   

  1 - Gửi thông tin profile (bio)*

   

  ⬇️ Bấm chọn gửi tệp (word, pdf)


   

  2 - Nộp báo cáo phần tóm tắt (Abstract)

   

  ⬇️ Bấm chọn gửi tệp (word, pdf)

   

  3 - Nộp bài toàn văn (Fulltext, với các Báo cáo viên có nhu cầu đăng bài tạp chí)

   

  ⬇️ Bấm chọn gửi tệp (word, pdf)

  4 - Nộp bài báo cáo (Định dạng Power point, PDF)

   

  ⬇️ Bấm chọn gửi tệp (powerpoint, pdf)

  (Sau khi bấm gửi vui lòng không tải lại trang hay thao tác khác

  ➠ Chờ hệ thống xử lý, bạn sẽ nhận được thông báo gửi thành công trong giây lát