HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NĂM 2024

 
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHÀO MỪNG 55 NĂM THÀNH LẬP

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Thời gian: Từ ngày 11 – 13/07/2024
Địa điểm: Bệnh viện Nhi Trung ương

>> Quý đại biểu có thể xem chi tiết chương trình chi tiết hội nghị tại đây (Link)

  -------------------------------------

  CHƯƠNG TRÌNH CME 11/07/2024

  -------------------------------------

   

  1 - Đăng ký tham dự Workshop - Đào tạo liên tục (CME) tiền hội nghị (thời gian 8h00 - 12h00)

   

   

  2 - Đăng ký tham dự Workshop - Đào tạo liên tục (CME) tiền hội nghị ( thời gian 13h00 - 17h00)

   

   

  -------------------------------------

  CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 12 - 13/07/2024

  -------------------------------------

   

  3 - Đăng ký tham gia Hội nghị Nhi khoa Bệnh viện Nhi Trung ương 2024 (lựa chọn) *

   

  -------------------------------------

  NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  (Các trường thông tin bắt buộc *)

  -------------------------------------


  (*** Sau khi bấm gửi vui lòng không tải lại trang hay thao tác khác

  ➥ Chờ hệ thống xử lý, bạn sẽ nhận được thông báo gửi thành công trong giây lát