HỘI NGHỊ NHI KHOA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

NĂM 2024

 
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ

>> Quý đại biểu có thể xem chi tiết chương trình chi tiết hội nghị tại đây (Link)

⇓ Quý đại biểu Đăng ký tham dự theo biểu mẫu dưới đây ⇓

  -------------------------------------

  CHƯƠNG TRÌNH CME 11/07/2024

  -------------------------------------

   

  1 - Đăng ký tham dự Workshop - Đào tạo liên tục (CME) tiền hội nghị (thời gian 8h00 - 12h00)

   

   

  2 - Đăng ký tham dự Workshop - Đào tạo liên tục (CME) tiền hội nghị ( thời gian 13h00 - 17h00)

   

   

  -------------------------------------

  CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 12 - 13/07/2024

  -------------------------------------

   

  3 - Đăng ký tham gia Hội nghị Nhi khoa Bệnh viện Nhi Trung ương 2024 (lựa chọn - phí tham dự 300.000đ) *

   

  -------------------------------------

  NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  (Các trường thông tin bắt buộc *)

  -------------------------------------

  (*** Sau khi bấm gửi vui lòng không tải lại trang hay thao tác khác

  ➥ Chờ hệ thống xử lý, bạn sẽ nhận được thông báo gửi thành công trong giây lát