HỘI NGHỊ HỒI SỨC CẤP CỨU NHI NĂM 2023 & ĐẠI HỘI CHI HỘI
HỒI SỨC CẤP CỨU NHI KHOA

 
 

các nhà tài trợ hội nghị

logo bệnh viện nhi trung ương

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ

(Đang cập nhật)

>>> Thư mời tài trợ & thông tin liên hệ tài trợ: tại đây