HỘI NGHỊ HỒI SỨC CẤP CỨU NHI NĂM 2023 & ĐẠI HỘI CHI HỘI
HỒI SỨC CẤP CỨU NHI KHOA

 
 

nộp báo cáo tham dự hội nghị

logo bệnh viện nhi trung ương

NỘP BÁO CÁO NHANH

(Không yêu cầu đăng ký tài khoản)
    Gửi file báo cáo tại đây:
    1 - Các định dạng hỗ trợ *.doc, *.docx, *.pdf ➔ Tối đa 15Mb
    2 - Sau khi bấm nút gửi vui lòng không tải lại trang hay thao tác khác ➔ Chờ hệ thống xử lý, bạn sẽ nhận được thông báo gửi thành công trong giây lát.