HỘI NGHỊ NHI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIV & ĐẠI HỘI HỘI NHI KHOA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 
 

Đã kết thúc

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI

logo hội nhi khoa logo bệnh viện nhi trung ương

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ NHI KHOA

1.Tạp chí Nhi khoa là tạp chí chính thức của Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm giới thiệu, cập nhật kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em, xuất bản 6 số/năm. Tạp chí Nhi khoa tiếp nối các số Nhi khoa trước đây. Từ số 1/2008 thay đổi hình thức trình bày, giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và truyền thông số 222/GP-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2014, mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859 – 3860.

2.Các bài viết gửi đăng tạp chí có thể là:
– Công trình nghiên cứu gốc
– Thông báo ngắn về trường hợp lâm sàng
– Tổng quan, điểm sách hoặc điểm báo
– Bài truyền thông tư vấn về chăm sóc sức khỏe trẻ em
– Thông báo hoạt động của Hội Nhi khoa Việt Nam và Quốc tế.

3. Các bài viết gửi đăng ở Tạp chí Nhi khoa là những bài chưa đăng ở các tạp chí và kỷ yếu công trình khác ở trong nước.

4. Yêu cầu của bản thảo:
– Bài viết cần được chế bản bằng tiếng Việt, font Times New Roman (Hệ font Unicode)
– Bài viết không quá 7 trang kể cả bảng, hình và tài liệu tham khảo.

5. Trình bày bản thảo:
– Tiêu đề bài viết, tên tác giả hoặc các tác giả, cơ quản và địa chỉ của cơ quan công tác của từng tác giả. Nếu bài báo có nhiều tác giả, ghi chú người chịu trách nhiệm chính.
– Tóm tắt: bằng tiếng Việt và tiếng Anh, không quá 150 từ, nêu được vấn đề, phương pháp, kết quả và kết luận của công trình nghiên cứu.
– Trình bày bài viết của một công trình nghiên cứu:
+ Giới thiệu hoặc mở đầu
+ Phương tiện và phương pháp nghiên cứu
+ Kết quả
+ Bàn luận
+ Kết luận
+ Tài liệu tham khảo: Ghi theo thứ tự A, B, C (tên tác giả) và theo quy định:
– Đối với tạp chí: tên của tác giả (nếu bài có nhiều tác giả thì chỉ cần ghi 3 tên tác giả đầu và sau ghi các cộng sự (cs).
Tiêu đề bài báo
Tên viết tắt tạp chí
Năm, số tập, trang đầu và cuối của bài báo.
– Đối với sách: Tên tác giả hoặc những người chủ biên, tên bài.
Tên sách
Nhà xuất bản, năm xuất bản, trang.
– Đối với chương trong sách:
Tên tác giả, tiêu đề của chương, trích ở: Tên của chủ biên, tên sách, nhà xuất bản, năm, trang.
– Minh họa: Có thể gửi kèm bản thảo ảnh, biểu đồ chất lượng tốt. Cần ghi chú thích và đánh số các bản, các hình minh họa ứng với bài viết.

6. Bản thảo gửi đăng tạp chí Nhi khoa xin gửi bản in kèm theo đĩa mềm hoặc gửi qua email. Mỗi bài sẽ có hai thành viên Ban biên tập duyệt.
Các tác giả bản thảo cần gửi kèm theo một phong bì có dán tam và ghi địa chỉ của mình để Ban biên tập tiện liên hệ hoặc trả lời. Bài đăng hoặc không đăng đều khong gửi trả lại bản thảo.
Mỗi tác giả đứng tên đầu của bài báo chỉ được đăng một bài trong một số báo.
Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và quy định về Luật báo chí và quyền tác giả.

BAN BIÊN TẬP