HỘI NGHỊ NHI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIV & ĐẠI HỘI HỘI NHI KHOA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 
 

Đã kết thúc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

logo hội nhi khoa logo bệnh viện nhi trung ương
  Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022   

Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội nghị Nhi khoa toàn quốc lần thứ 24. Hội nghị năm nay với chủ đề “Vì sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam” sẽ tập trung vào tất cả các chuyên ngành nhi khoa.

Dưới đây là danh sách Hội đồng:

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ NHI KHOA TOÀN QUỐC THÁNG 11/2022 GỒM:

I. Ban Chỉ đạo
1. PGS. TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện;
2. ThS. Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện;
3. PGS. TS. Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện;
4. TS. BS. Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện.

II. Ban Khoa học
1. PGS. TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện;
2. PGS. TS. Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện;
3. TS. BS. Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện;
4. TS. BS. Phan Hữu Phúc, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em;
5. PGS. TS. Vũ Chí Dũng, Giám đốc trung tâm Nội tiết, Chuyển hóa, Di truyền và Liệu pháp phân tử;
6. PGS. TS. Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc trung tâm Hô hấp;
7. TS. BS. Cao Vũ Hùng, Giám đốc trung tâm Thần kinh;
8. TS. BS. Nguyễn Thu Hương, Trưởng khoa Thận và Lọc máu;
9. TS. BS. Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc trung tâm Tim mạch.

III. Ban Tài chính – Hậu cần
1. ThS. Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện;
2. PGS. TS. Phạm Thu Hiền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;
3. ThS. Hoàng Minh Phương, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
4. ThS. Nguyễn Thế Trọng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán;
5. ThS. Vũ Thị Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị y tế;
6. TS. DS. Nguyễn Thị Hồng Hà, Trưởng khoa Dược;
7. TS. BS. Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc;
8. ThS. Trịnh Văn Hạnh, Trưởng phòng Hành chính quản trị;
9. ThS. Phạm Thị Mai Hương, Trưởng phòng Công nghệ thông tin;
10. ThS. Bạch Thu Phương, Trưởng phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em;
11. TS. BS. Phí Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Công tác xã hội;
12. KS. Ngô Đức Huy, Phụ trách phòng Kỹ thuật thông dụng:
13. ThS. Đinh Thị Thu Huyền, nhân viên Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em;
14. ThS. Vũ Thị Thu Hiền, nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán.

IV. Ban Thư ký
1. TS. Nguyễn Thị Trang Nhung, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em;
2. ThS. Bạch Thu Phương, Trưởng phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em;
3. Cnh. Chu Ngọc Lan, nhân viên Phòng Tổng hợp – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em;
4. KS. Phạm Minh Hạnh, nhân viên Trung tâm Chỉ đạo tuyến;
5. ThS. Vũ Thị Mai Anh, nhân viên Phòng Hợp tác quốc tế;

6. KS. Hoàng Ngọc Thạch, nhân viên hợp đồng Phòng Thông tin điện tử – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em.

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHÂN SỰ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ HỘI NGHỊ NHI KHOA TOÀN QUỐC THÁNG 11/2022 GỒM:

I. Ban tổ chức
1. GS. TS. Nguyễn Gia Khánh – Hội Nhi khoa Việt Nam
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Diệu Thúy – Bộ môn Nhi, ĐHYHN

II. Ban Khoa học
1. GS. TS. Phạm Nhật An – Hội Nhi khoa Việt Nam
2. PGS. TS. Khu Thị Khánh Dung – Hội Nhi khoa Việt Nam
3. PGS.TS. Lê Thị Minh Hương – Hội Nhi khoa Việt Nam
4. PGS. TS. Phạm Thắng – Hội Nhi khoa Việt Nam
5. PGS. TS. Nguyễn Thắng – Hội Nhi khoa Việt Nam
6. PGS.TS. Nguyễn Văn Bàng – Hội Nhi khoa Việt Nam
7. PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Hội Nhi khoa Việt Nam
8. PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hà – Bộ môn Nhi, ĐHYHN
9. TS. Nguyễn Thị Thanh Mai – Bộ môn Nhi, ĐHYHN

III. Ban Tài chính
1. PGS. TS. Khu Thị Khánh Dung – Hội Nhi khoa Việt Nam
2. PGS. TS. Nguyễn Thị Phượng – Hội Nhi khoa Việt Nam
3. KS. Trần Thị Điều – Bộ môn Nhi, ĐHYHN

IV. Ban Khánh tiết – Lễ tân
1. PGS. TS. Nguyễn Thị Yến – Bộ môn Nhi, ĐHYHN
2. KS. Trần Thị Điều – Bộ môn Nhi, ĐHYHN