HỘI NGHỊ NHI KHOA TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIV & ĐẠI HỘI HỘI NHI KHOA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 
 

Đã kết thúc

logo hội nhi khoa logo bệnh viện nhi trung ương
  Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022   

 

THÔNG BÁO LẦN I

Về việc tổ chức Hội nghị Nhi khoa Toàn quốc lần thứ 24

Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức “Hội nghị Nhi khoa toàn quốc lần thứ 24”. Hội nghị năm nay với chủ đề “Vì sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam” sẽ tập trung vào tất cả các chuyên ngành nhi khoa.

Thời gian dự kiến: ngày 24 – 26 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hà Nội

      Hình thức tổ chức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến với số lượng đại biểu dự kiến là 1.500 đại biểu.

I/. Nhận bài báo cáo

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các quý đồng nghiệp gửi bài cho Hội nghị. Các bài toàn văn có giá trị sẽ được đăng trên Tạp chí Nhi khoa (có thể lệ đăng bài gửi kèm). Bài gửi về xin ghi rõ:

– Bài chỉ đăng ký báo cáo tại Hội nghị

– Bài chỉ đăng ký đăng tạp chí

– Bài đăng ký báo cáo và đăng tạp chí

Nếu bài không ghi rõ đăng ký hình thức nào thì chúng tôi hiểu rằng bài đó đăng ký cho cả báo cáo và đăng trên tạp chí. Bài tóm tắt và toàn văn gửi về cho Ban Tổ chức theo địa chỉ email: hnnhikhoa2022@gmail.com

Hạn cuối nhận bài tóm tắt: ngày 30 tháng 8 năm 2022

Hạn cuối nhận bài toàn văn: ngày 30 tháng 9 năm 2022

II/. Đăng ký đại biểu tham dự

Chúng tôi sẽ gửi thông tin đăng ký chi tiết trong thông báo lần 2

III/. Thông tin liên hệ

Phòng Tổng hợp, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Sức khỏe Trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương

Số 18/879 đường La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

ĐT: 024.6273 8890 hoặc 024. 6273 8648; Email: p.tonghop@rich.org.vn

Ban Tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự hưởng ứng tham gia của các quí đồng nghiệp.

Trân trọng.

CHỦ TỊCH

HỘI NHI KHOA VIỆT NAM

 (Đã ký)

GS.TS NGUYỄN GIA KHÁNH

GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

(Đã ký)

PGS.TS TRẦN MINH ĐIỂN

 

Tải tài liệu chính thức đính kèm tại đây: Thông báo lần 1